بررسی مفهوم و معیار کودکی در تفکراسلامی و قوانین ایران برای بهره‌مندی از حقوق مربوطه
31 بازدید
محل نشر: همایش سراسری اطفال در نظام حقوقی اسلام و جهان غرب
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی