حقیقت و هویت سپرده‌‌های بانکی و جذب آنها
33 بازدید
محل نشر: مجموعه مقالات چهاردهمین همایش بانکداری اسلامی سال 1382
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی