قاعده اقدام
46 بازدید
محل نشر: دیدگاه های حقوقی » تابستان 1375 - شماره 2 »(20 صفحه - از 23 تا 42)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
آدرس اینترنتی