نقش قبض در عقد رهن
53 بازدید
محل نشر: فقه اهل بیت (فارسی) » پاییز 1374 - شماره 3 »(18 صفحه - از 189 تا 206)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
آدرس اینترنتی