نگرش جدید بر قانون دیات: سیر تاریخی پیدایش نظام دیات
36 بازدید
محل نشر: متین » زمستان 1378 و بهار 1379 - شماره 5 و 6 »(14 صفحه - از 319 تا 332)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
یکی از مباحث قابل بررسی در فقه اسلامی قانون حاکم بر دیات است. نگارنده در این مقاله، ابتدا نگرشی تاریخی به قانون دیات در جهان قبل از اسلام دارد و سپس به بررسی نظام دیات در دین اسلام می‏پردازد و نظر فقهای مذاهب گوناگون را در مورد ماهیت حقوقی نظام دیات بیان می‏دارد. در پایان، تعداد و کیفیت سه مورد (دینار، درهم و حلّه) از موارد ششگانه دیات مورد بررسی قرار می‏گیرد.
آدرس اینترنتی