أنفال و فیء اراضی موات
53 بازدید
محل نشر: متین » بهار 1383 - شماره 22 »(48 صفحه - از 21 تا 68)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
نگارنده در ابتدا کلمة موات را از دید لغویین و فقهای عظام بررسی کرده و اراضی موات را تعریف نموده است. انواع زمینهای موات به چهار دسته تقسیم می‌شود که به ترتیب شامل: زمینهای موات بالاصاله، زمینهای موات عارضی، زمینهای موات بالعرض و زمینهای مفتوحة العنوه می‌شود و سپس به توضیح هر یک پرداخته است. در ادامه آورده است که قطعات روی زمین از نظری به چهار قسمت تقسیم می‌شود: موات اصلی، آباد اصلی، موات عارضی و آباد عارضی که برای هر یک روایاتی ذکر نموده است. در پایان منابع و مبنای استدلال فقها برای موات شدن زمینهای احیا شده آمده است. کلیدواژه: موات، انفال، اراضی موات، زمینهای موات بالاصاله، زمینهای موات عارضی، زمینهای موات بالعرض، زمینهای مفتوحة العنوه، فیء. ابتدا لازم است کلمة موات از جهت لغت بررسی گردد. بنابراین تعبیرات بعضی از لغویین و فقهای عظام از موات را به عنوان نمونه ذکر می‌کنیم.
آدرس اینترنتی