بلوغ
66 بازدید
محل نشر: متین » بهار 1378 - شماره 2 »(18 صفحه - از 81 تا 98)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
محتوای این مقاله از یکسو می‏تواند بر احکام مربوط به دختران و پسران، اعم از عبادات و معاملات، مؤثر افتد و از سوی دیگر موضوعی را مطرح می‏کند که از نظر بین‏المللی منشأ برخی ابهامات در باب نسبت فقه اسلامی و حقوق بشر شده است. نویسنده در این مقاله با رویکردی فقهی و اصولی در صدد اثبات تکوینی بودن پدیده بلوغ است و ادله نفی و اثبات را در این باب می‏کاود. بلوغ پدیده اعجاب‏انگیزی است که در روند رشد انسانی از اهمیت ویژه‏ای برخوردار است. بلوغ طبق نظریه دانشمندان انتقال از مرحله کودکی به بزرگسالی است. در این دوره تغییرات فیزیولوژیکی در مغز و غدد داخلی بدن باعث دگرگونی جسمی، روانی و رفتاری چشمگیری می‏شود. در واقع، شخصیت نوجوان در این مرحله از زندگی است که ثبات می‏یابد و شکل می‏گیرد.
آدرس اینترنتی