نقش اوراق بهادار در شریعت اسلامی
53 بازدید
محل نشر: متین » تابستان و پاییز 1378 - شماره 3 و 4 »(16 صفحه - از 319 تا 334)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
نویسنده در این مقاله ضمن تعیین مراد خود از اوراق بهادار و ماهیت قانونی آن، از منظری خاص به بررسی احکام اوراق بهادار در باب خمس، زکات، وام، مهریه، اتلاف، غصب و دیه می‏پردازد و در این رهگذر پاره‏ای از آراء فقهی رایج در این موارد را جرح و تعدیل می‏کند. انسان فطرتاً نیازمند زندگی اجتماعی است. به همین سبب برای خود روابط قانونمند و مبادلات متناسب با نیازهای دوره‏های مختلف برقرار می‏کند. این ارتباطات از صورت ابتدایی مبادله کالا در برابر کالا تا شکل کنونی مبادله اسناد تجاری و از جمله اوراق بهادار که اکنون بهترین وسیله برای محکم کاری در معاملات است، به تدریج تغییر پیدا کرده است. بدون شک، شناختن حقیقت اوراق بهادار در مورد خمس و زکات نقدی و ضمان اعم از ضمان عقدی یا قهری یا امری نقش مهمی دارد و همان‏گونه که امام خمینی(س) فرموده‏اند: «دو عامل زمان و مکان تأثیر مهمی در مقولات مدنی و جزایی اسلام دارد و ضامن مسیر تطور اجتهاد است».
آدرس اینترنتی