عقد ضمان و نقش آن در حقوق مدنی
49 بازدید
محل نشر: متین » تابستان 1379 - شماره 7 »(52 صفحه - از 37 تا 88)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
عقد ضمان یکى از انواع عقود اسلامى است که در این مقاله در چهار مبحث مورد بررسى قرار گرفته است: در مبحث اول، نویسنده پس از بحث لغوى در مورد معناى ضمان آن را به سه نوع ضمان معاوضى، قهرى و عقدى یا قراردادى تقسیم مى‏کند و سپس به تشریح ضمان قراردادى مى‏پردازد و نظر فقهاى گوناگون را در مورد آن ابراز مى‏دارد. در مبحث دوم، نظریات فقهاى امامیه را در مورد اینکه آیا ضمان قالب عقدى دارد یا ایقاعى مطرح مى‏کند و پس از بیان نظر فقها در این خصوص به این نتیجه مى‏رسد که اکثر قریب به اتفاق فقهاى امامیه پیروى از قواعد و مقررات تشریفات عقدى را در مورد عقد ضمان لازم و ضرورى نمى‏دانند. در مبحث سوم، آثار ضمان با بیان سه نظریه نقل ذمه، تضامن و وثیقه معرفى مى‏شود و پس از تشریح استدلالهاى فقها در این مورد، به نقد و بررسى این دلایل مى‏پردازد. در مبحث آخر، ضمان و شرایط معتبر در آن درباره موضوعات مختلف مطرح مى‏شود و نویسنده پس از طرح یک یک این فروعات آنها را شرح و توضیح مى‏دهد.
آدرس اینترنتی