بررسی مفهوم و معیار کودکی در تفکر اسلامی و قوانین ایران برای بهره برداری از حقوق مربوطه
51 بازدید
محل نشر: متین » زمستان 1382 - شماره 21 »(34 صفحه - از 27 تا 60)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در این مقاله ابتدا اشاره شده است که کودک از نظر مفهومی به چه کسی می‌گویند و مراحل کودکی چیست؟ در ادامه کودکی از دیدگاه قرآن، علما و فقها، قانون مدنی ایران، فقه اسلامی، کنوانسیون حقوق کودک مورد بررسی قرار گرفته است. در پایان به مسئولیت والدین در قبال کودکان که به دوران قبل از ازدواج، قبل از تولد و بعد از تولد فرزند تقسیم می‌شود، پرداخته شده است. کلیدواژه: کودک، سن کودکی، حقوق کودک، بلوغ کودک، معیار پایان دورة کودکی
آدرس اینترنتی