بررسی طلوع فجر در شبهای مهتابی با رویکردی به آرای حضرت امام خمینی (س)
46 بازدید
محل نشر: متین » زمستان 1383 - شماره 25 »(12 صفحه - از 3 تا 14)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
یکی از مسائلی که به خصوص در احکام نماز و روزه مطرح می‌شود این است که هنگام نماز صبح و امساک برای روزه چه زمانی است. این مسأله وقتی که با ایام خاص، مثلاً شبهای مهتابی، مقارن ‌شود از حساسیت بیشتری برخوردار می‌گردد. نویسنده در این مقاله با بررسی آیه و روایاتی که در این خصوص وارد شده است، به بررسی آغاز و پایان وقت نماز صبح می‌پردازد و در انتها با بیان آرای حضرت امام در این مورد و ارائه روایات مطرح شده از جانب ایشان، نظر خویش را در مورد وقت نماز صبح در شبهای مهتابی بیان می‌دارد. کلیدواژه : طلوع فجر، فجر صادق، فجر کاذب، خط افق، روزه، نماز، نماز صبح، تبین، شبهای مهتابی، رودخانة جوشان.
آدرس اینترنتی