منجزات مریض
50 بازدید
محل نشر: متین » بهار 1380 - شماره 10 »(26 صفحه - از 101 تا 126)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
وظیفه اصلی در این مقاله پاسخ به این پرسش اساسی است که آیا شخص بیمار می‏تواند به طور کامل در اموال و داراییهایش دخل و تصرف کند یا خیر. نویسنده برای اثبات نظر خویش بحث را در سه محور و با طرح سه پرسش فرعی پی می‏گیرد: 1) چه مسائلی داخل در محل اختلافند و چه مسائلی خارج از آن؟ 2) مفهوم مریض چیست؟ 3) منجّزات مریض از اصل ماترک برداشته می‏شود یا ثلث آن؟ ایشان پس از طرح این محورها، با استفاده از احادیث و روایات نتیجه می‏گیرد که بیمار در هنگام مرض مرگ حق دارد در کلّ اموال و داراییهای خود دخل و تصرف کند.
آدرس اینترنتی