مسئولیت مدنی و کیفری پزشک با تکیه بر آرای امام خمینی (س)
60 بازدید
محل نشر: متین » بهار و تابستان 1386 - شماره 34 و 35 »(30 صفحه - از 29 تا 58)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی
آدرس اینترنتی