عقد ضمان و نقش آن در حقوق مدنی
43 بازدید
محل نشر: وقف میراث جاویدان » پاییز و زمستان 1379 - شماره 31 و 32 »(13 صفحه - از 12 تا 24)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
آدرس اینترنتی