نقش اسکناس در نظام حقوقی اسلام
63 بازدید
محل نشر: حقوقی و قضائی دادگستری » بهار 1372 - شماره 7 »(16 صفحه - از 45 تا 60)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
آدرس اینترنتی