موجبات سقوط ولایت قهری «قانونی»
79 بازدید
محل نشر: حقوقی و قضائی دادگستری » بهار 1373 - شماره 10 »(8 صفحه - از 27 تا 34)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
آدرس اینترنتی