معامله به قصد فرار از دین
73 بازدید
محل نشر: حقوقی و قضائی دادگستری » تابستان و پاییز 1374 - شماره 13 و 14 »(8 صفحه - از 31 ت
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
آدرس اینترنتی