معامله اعضای بدن در حقوق ایران با رویکردی به نظرات فقهی امام خمینی
70 بازدید
محل نشر: متین » بهار 1387 - شماره 38 »(24 صفحه - از 37 تا 60)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی
آدرس اینترنتی