نقش حسن نیت در عقود و قراردادها در فقه و حقوق
66 بازدید
محل نشر: حقوق و علوم سیاسی » بهار 1386 - شماره 2 »(14 صفحه - از 7 تا 20)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
آدرس اینترنتی