بررسی فقهی و حقوقی حق تألیف با رویکردی بر آرای امام خمینی (س)
73 بازدید
محل نشر: متین » زمستان 1387 - شماره 41 »(18 صفحه - از 21 تا 38)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی
آدرس اینترنتی