بررسی فقهی و حقوقی و حدود مسئولیت مدنی و کیفری ناقلین ایدز با رویکردی بر نظریات حضرت امام خمینی (س)
73 بازدید
محل نشر: نامه الهیات » بهار 1387 - شماره 2 »(15 صفحه - از 22 تا 36)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی
آدرس اینترنتی