ابهام و لزوم رفع آن از مورد معامله
70 بازدید
محل نشر: فقه و مبانی حقوق (دانشگاه آزاد بابل) » پاییز 1387 - شماره 13 »(38 صفحه - از 125
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی
آدرس اینترنتی