اندیشه: بررسی نقش اخلاق در فقه و حقوق با رویکردی به نظریات امام خمینی
69 بازدید
محل نشر: آیین » آذر و دی 1388 - شماره 24 و 25 »(7 صفحه - از 11 تا 17)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
آدرس اینترنتی