بررسی فقهی و حقوقی و حدود مسئولیت مدنی و کیفری ناقلین ایدز با رویکردی بر نظریات حضرت امام خمینی (س): بخش دوم
74 بازدید
محل نشر: نامه الهیات » تابستان 1387 - شماره 3 »(16 صفحه - از 6 تا 21)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
آدرس اینترنتی