بررسی مفهوم و معیار کودکی در تفکر اسلامی و قوانین ایران برای بهره‌مندی از حقوق مربوطه
68 بازدید
محل نشر: همایش سراسری اطفال در نظام حقوقی اسلام و جهان غرب دانشگاه امام صادق(ع)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی