بیع استصناع
71 بازدید
محل نشر: مجموعه مقالات دوازدهمین بانکداری همایش اسلامی 1380
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی