نقش آرا مردم در حکومت اسلامی از نگاه و دیدگاه امام
72 بازدید
محل نشر: اولین کنگره مجمع روحانیون مبارز دانشگاه تهران 1382
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی