عملیات بانکی بدون ربا و نقش زکات در اقتصاد اسلامی
68 بازدید
محل نشر: مجموعه مقالات شانزدهمین همایش بانکداری اسلامی 1384
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی