میزگرد اجتهاد شورایی
63 بازدید
نحوه تهیه : فردی
محل انتشار : متین ) پاییز 1382 - شماره 20 )(20 صفحه - از 3 تا 22)
تعداد شرکت کننده : 0

اشاره: آنچه در پی می‏آید، حاصل بحث و گفتگویی است که در تاریخ سه شنبه 8/9/82 در پژوهشکدة امام خمینی(س) و انقلاب اسلامی برگزار شد. در این جلسه حضرت آیت الله سید محمد موسوی بجنوردی[1]، جناب آقای دکتر ابوالقاسم گرجی[2] و جناب آقای دکتر علیرضا فیض[3] دربارة پرسشهای مطرح شده راجع به اجتهاد شورایی پاسخ گفته و آن را مورد بررسی قرار داده‏اند.

متین: این میزگرد دربارة بحث «اجتهاد شورایی» ترتیب یافته است. از اساتید بزرگوار درخواست می‏کنم تعاریف خود را دربارة اجتهاد ارائه بفرمایند. جناب آقای دکتر گرجی اجازه بفرمایید ابتدا از بیانات شما مستفیض شویم.

آدرس اینترنتی